Museo de la Seda de Valencia

Després d’una restauració increïble, el Museu de la Seda ens obre les portes i ens convida a conèixer la seva història en un viatge extraordinari

El Museu de la Seda ens invita a viatjar per més de cinc segles d’ofici, art i tradició. Una tradició que arribà en época islàmica i prompte arrelà a terres valencianes. El Col·legi de l’Art Major de la Seda, hereu del gremi medieval dels velluters i propietari del magnífic edific que acull el Museu, conserva aquets llegat i asegura el present i el futur de la seda valenciana. Els seus desvetllaments, les seues dècades de lluita i les seues crides d’emergència davant l’imparable deteriorament d’una casa plena d’història i memòria no han estat debades. I així, després d’una conscienciosa restauració gràcies al mecenatge de la Fundació Hortensia Herrero, des de juny de 2016 valencians i visitants disposen del lloc on conéixer la història d’un ofici que ha marcat el futur de la ciutat i la seua regió fins a esdevindre part indispensable de la seua cultura.

El Museu de la Seda compta amb 4 espais diferents:

  1. Exposició permanent, on farem un recorregut per la història de la seda a València i del Col·legi de l’Art Major de la Seda.
  2. Arxiu, amb una selecció dels riquíssims fons documentals del Col·legi, els quals conformen l’arxiu germial més extens i antic d’Europa.
  3. Planta noble de la casa gremial, la qual conserva un gran conjunt de taulells barrocs valencians, una escala de cargol gòtica i pintures de José Vergara.
  4. Tallers, amb un conjunt de maquinària tèxtil antiga on es mostra el procés del teixit artesanal de l’espolí valencià.

Les seues sales acullen també exposicions temporals amb la seda com a fil conductor, i compta amb espai de tenda i cafeteria-restaurant.

El Museo de la Seda cuenta con 4 espacios diferentes:

   1. Exposición permanente, donde haremos un recorrido por la historia de la seda en Valencia y del Colegio del Arte Mayor de la Seda.
   2. Archivo, con una selección de los riquísimos fondos documentales del Colegio, que conforman el archivo gremial más extenso y antiguo de Europa.
   3. Planta noble de la casa gremial, que conserva un gran conjunto de azulejería barroca valenciana, una escalera de caracol gótica y pinturas de José Vergara.
   4. Talleres, con un conjunto de maquinaria textil antigua donde se muestra el proceso del tejido artesanal del espolín valenciano.

Sus salas acogen también exposiciones temporales con la seda como hilo conductor, y cuenta con espacio de tienda y cafetería-restaurante.

Tras una restauración increíble, el Museo de la Seda nos abre sus puertas y nos invita a conocer su historia en un viaje extraordinario. Además podrás disfrutar de las exposiciones temporales que organiza el Museo a lo largo de todo el año.
El Museo de la Seda abre de lunes a domingo y puedes visitarlo de manera fácil y cómoda gracias al servicio de audioguía, siempre disponible al sacar tu entrada.